Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Katedra klinické biochemie

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK, U Nemocnice 499/2, 121 08 Praha 2
Tel.: 224 962 883
E-mail: drahomira.springer@vfn.cz
Web: ulbld.lf1.cuni.cz

doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

vedoucí katedry

Kontakt:

ÚLB a LD Všeobecné FN a 1.LF, U nemocnice 2, 121 08 Praha 2
Tel.: 224 962 883
E-mail: Drahomira.Springer@vfn.cz

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry

Kontakt:

ÚKBD FN Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 442
E-mail: vavrovaj@lfhk.cuni.cz

Mgr. Michaela Čurdová

koordinátorka vzdělávání

Kontakt:

IPVZ Ruská, Ruská 2412/85, 100 00 Praha
Tel.: 271 019 544
E-mail: michaela.curdova@ipvz.cz