Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace k platnosti nového vzdělávacího programu Klinická biochemie OPLM červenec 2020

 Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách (OPLM ) – nový vzdělávací program z roku 2020

Od 1. července 2020 vstoupil v platnost nový vzdělávací program (dále jen VP) Klinické biochemie pro OPLM.

OPLM zařazení do oboru specializačního vzdělávání  od  1.7.2020 postupují podle nového VP. 

OPLM zařazení do oboru specializačního vzdělávání před 1.7.2020 dokončí specializační vzdělávání   na základě svého rozhodnutí :

  • podle původního  VP  platného před  1.7.2020
  • podle nového VP platného od  1.7.2020

V případě přechodu na nový VP se do specializačního vzdělávání  započte již absolvovaná část specializačního vzdělávání. Změna VP se na IPVZ neoznamuje, pouze na formuláři atestační přihlášky nebo v žádosti o posouzení praxe  vyplníte podle jakého vzdělávacího programu postupujete.

Účastníci specializačního vzdělávání, kteří ukončili základní kmen podle původního VP a specializační vzdělávání chtějí dokončit podle nového VP, musí absolvovat povinnou praxi specializovaného výcviku v plném rozsahu nového VP (tzn. do specializovaného výcviku nelze zpětně započítat praxi na hematologii, imunologii, mikrobiologii z již ukončeného základního kmene původního VP, tato praxe je již započtena do celkové doby praxe základního kmene).

Do doby vydání nového logbooku, účastníci specializačního vzdělávání využívají stávající logbook.  Povinná praxe se vyplňuje v rozsahu nového vzdělávacího programu. Počet a obsah výkonů zůstává nezměněn. Pokud logbook stanoví u typu provedeného výkonu pouze počet dní, vyplňte reálně provedené počty výkonů bez ohledu na počet dnů.