Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

Molekulární podstata jaterních chorob a jejich biochemických projevů.

  • plazmatické bílkoviny
  • markery poškození myokardu
  • problematika referenčních hodnot v klinické biochemii
  • problematika diagnostiky a nutriční podpory v intenzivní péči
  • analytické postupy a jejich přístrojové zajištění
  • laboratorní ekonomika
  • metrologie v klinické laboratoři
  • acidobazická rovnováha, metabolismus vody a iontů
  • softwarové a experimentální zajištění systému Správné laboratorní práce
  • analytická problematika stanovení vitaminů