Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestační práce – nelékařští zdravotničtí pracovníci

Základní informace o atestační práci

Upozornění  na změnu lhůty pro zasílání atestačních prací v oboru Klinická genetika, které platí  od 2. poloviny roku 2020 nadále (tedy již pro atestační zkoušku 30.11.2020):  Atestační práce musí být zaslána k posouzení  vedoucí katedry na e-mail: zuzana.zemanova@vfn.cz  nejpozději  50 dní před  stanoveným termínem atestační zkoušky, tedy ve stejné lhůtě jako přihláška k atestaci.

  • Atestační práci je třeba vypracovat na jedno z témat z oboru v rozsahu 10 – 20  stran.
  • Jako atestační práci katedra akceptuje i článek v odborném periodiku s prvním autorstvím (i v neimpaktovaném).
  • Práce může být napsána i v anglickém jazyce.
  • Atestační práci v obvyklé úpravě musí atestující přinést též vytištěnou a svázanou v kroužkové vazbě k atestační zkoušce.