Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Atestační práce – nelékařští zdravotničtí pracovníci

Základní informace o atestační práci

  • Atestační práci je třeba vypracovat na jedno z témat z oboru v rozsahu 10 – 20  stran.
  • Měsíc před stanoveným termínem atestace musí být tato práce zaslána v elektronické podobě k posouzení vedoucímu katedry na e-mail: zuzana.zemanova@vfn.cz.
  • Jako atestační práci katedra akceptuje i článek v odborném periodiku s prvním autorstvím (i v neimpaktovaném).
  • Práce může být napsána i v anglickém jazyce.
  • Atestační práci v obvyklé úpravě musí atestující přinést též vytištěnou a svázanou v kroužkové vazbě k atestační zkoušce.