Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Genetika - katedra

2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 435 902
E-mail: alena.dimitriou@lfmotol.cuni.cz

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

pověřen vedením katedry

Kontakt:

ÚLBLD VFN, Centrum nádorové cytogenetiky, U Nemocnice 2, 128 21 Praha 2
Tel.: 737 736 884, 224 962 399
E-mail: kyra@vfn.cz

Alena Dimitriou

instruktorka

Kontakt:

KG IPVZ při ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 435 902
E-mail: alena.dimitriou@lfmotol.cuni.cz