Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Genetika - katedra

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

vedoucí katedry

Kontakt:

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 935
E-mail: zuze@vfn.cz

Alena Dimitriou

instruktorka

Kontakt:

KG IPVZ při ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 435 902
E-mail: alena.dimitriou@lfmotol.cuni.cz