Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


On-line vzdělávání

Distanční formy studia zaznamenávají čím dále větší význam i zájem ze strany účastníků vzdělávacích akcí. Proto IPVZ do nabídky svých vzdělávacích akcí zařazuje a nadále bude zařazovat například přednášejícími IPVZ živě vysílané webináře přes Youtube nebo VIMEO přímo z Hotelu ILF, případně přes aplikaci ZOOM. Dále připravujeme e-kurzy, webcasty a další možnosti elektronického bezkontaktního vzdělávání. V distanční formě připravujeme kurzy nejen v rámci celoživotního vzdělávání, ale hlavně povinné před atestační kurzy, které jsou důležité k následným atestačním zkouškám.

Kurzy absolvované distanční formou vzdělávání (včetně samostudia) budou uchazečům započteny do specializační přípravy, pokud bude dodržen jejich obsah, jak jej udávají vzdělávací programy jednotlivých oborů. 

Nabídka on-line vzdělávacích akcí a přihlašování probíhá stejně jako u prezenčního vzdělávání přes webové stránky IPVZ pod záložkou Vzdělávací akce.

IPVZ realizuje on-line vzdělávání prostřednictvím:

Budete-li mít jakékoli dotazy k realizaci on-line vzdělávání, neváhejte se na nás obrátit na e-mail webmaster@ipvz.cz.

Seznam vzdělávacích akcí