Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


On-line vzdělávání

V současné době je stále kladen větší důraz na distanční formy vzdělávání.  Proto se v nabídce vzdělávacích akcí IPVZ budou objevovat jak webináře, které budou vysílány živě v reálném čase přednášejícími IPVZ přes Youtube přímo z Hotelu ILF, případně přes aplikaci Skype, dále pak e-kurzy, webcasty, eventuálně další možnosti elektronického bezkontaktního vzdělávání. Takto by se měly konat jak kurzy v rámci celoživotního vzdělávání, tak hlavně povinné předatestační kurzy, které mnozí potřebují k atestačním zkouškám.

Kurzy absolvované distanční formou vzdělávání (včetně samostudia) budou uchazečům započteny do specializační přípravy, pokud bude dodržen jejich obsah, jak jej udávají vzdělávací programy jednotlivých oborů. 

Nabídka on-line vzdělávacích akcí a přihlašování probíhá stejně jako u prezenčního vzdělávání přes webové stránky IPVZ pod záložkou Vzdělávací akce.

IPVZ bude postupně zahajovat realizaci on-line vzdělávání prostřednictvím:

Budete-li mít jakékoli dotazy k realizaci on-line vzdělávání, neváhejte se na nás obrátit na e-mail webmaster@ipvz.cz.