Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vzdělávací akce formou webcastů

Elektronické vzdělávání umožňuje účastníkům webcastů absolvovat vzdělávací akce bez nutnosti být fyzicky přítomný v místě přednášky. Tento způsob vzdělávání klade vyšší nároky na vlastní zodpovědnost účastníků, ale zároveň umožňuje studovat ve vhodném čase a flexibilně si přizpůsobit objemu studia přesně podle potřeb.

On-line výuka klade na účastníky i lektory jiné nároky než prezenční vzdělávání, proto jsme připravili stručnou metodiku pro účastníky webcastů.

Potvrzení o účasti na webcastu

Každý účastník webcastu získá po úspěšném absolvování webcastu včetně e-testu (pokud je součástí vzdělávací akce) Potvrzení o účasti na webcastu, které mu bude zasláno elektronickou cestou po skončení příslušného webcastu .

Nabídka on-line vzdělávacích akcí a přihlašování probíhá stejně jako u prezenčního vzdělávání přes klientský systém dostupný na webových stránkách IPVZ pod záložkou Vzdělávací akce.

Webcast, resp. jednotlivé přednášky webcastu jsou pro účastníky přístupné po celou dobu trvání vzdělávací akce.

Budete-li mít jakékoli dotazy k realizaci webcastů, neváhejte se na nás obrátit na e-mail webmaster@ipvz.cz.