Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Seznam on-line akcí v rámci celoživotního vzdělávání

Podrobné podmínky všech forem on-line vzdělávání najdete v části On-line vzdělávání. On-line vzdělávací akce jsou do níže uvedeného seznamu zařazovány postupně.

Seznam webinářů a webcastů


Webcast – Kazuistiky z oboru gynekologie dětí a dospívajících
(termín a místo konání: 18.03.2023 8:00 - 01.05.2023 23:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky B1-1 (pro pokročilé) – skupina 10
(termín a místo konání: 01.04.2023 9:00 - 28.05.2023 12:00, On-line)
obsazeno

Webcast – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství I.
(termín a místo konání: 11.04.2023 8:00 - 30.06.2023 23:00, On-line)

Webinář – Mezinárodní srovnání zdravotnických systémů
(termín a místo konání: 18.04.2023 - 9:00-13:00, On-line)

Webinář – Psychopatologie v těhotenství a po porodu
(termín a místo konání: 18.04.2023 - 13:00-16:30, On-line)

Webinář z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami
(termín a místo konání: 24.04.2023 - 16:00-18:00, On-line)

Webcast – Psychofarmakologie pro klinické lékaře
(termín a místo konání: 23.05.2023 9:00 - 30.06.2023 14:00, On-line)

Supervizní webinář – Lékařská psychoterapie a Psychoterapie
(termín a místo konání: 23.05.2023 - 15:00-20:00, On-line)

Seznam e-kurzů