Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Seznam on-line akcí v rámci celoživotního vzdělávání

Podrobné podmínky všech forem on-line vzdělávání najdete v části On-line vzdělávání. On-line vzdělávací akce jsou do níže uvedeného seznamu zařazovány postupně.

Seznam webinářů a webcastů


Webcast – Informační zdroje pro ošetřovatelské obory
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje k problematice bolesti a její léčby
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje pro obory pediatrie
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje pro oblast veřejného zdravotnictví
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Informační zdroje pro onkologické obory
(termín a místo konání: 2.1.2024-30.6.2024, On-line)

Webcast – Robotické plicní resekce
(termín a místo konání: 15.01.2024 8:00 - 25.06.2024 23:00, On-line)

Webcast – Viry proti kůži, kůže proti virům
(termín a místo konání: 22.02.2024 8:00 - 22.03.2024 23:00, On-line)

Webcast - Základní kurz – Gynekologie dětí a dospívajících
(termín a místo konání: 09.03.2024 8:00 - 10.04.2024 23:00, On-line)

Webcast – Kazuistiky z oboru gynekologie dětí a dospívajících
(termín a místo konání: 15.3.2024-30.4.2024, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky B2-2 (pro pokročilé) – skupina 10
(termín a místo konání: 18.03.2024 17:00 - 27.05.2024 20:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky A2-2 (pro pokročilé) – skupina 22
(termín a místo konání: 18.03.2024 17:00 - 27.05.2024 20:00, On-line)

Webcast – Diferenciální diagnostika z pohledu všeobecného praktického lékaře
(termín a místo konání: 19.03.2024 9:00 - 20.06.2024 17:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky B2-2 (pro pokročilé) – skupina 11
(termín a místo konání: 19.03.2024 17:00 - 16.05.2024 20:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky B1-2 (pro pokročilé) – skupina 15
(termín a místo konání: 19.03.2024 17:00 - 16.05.2024 20:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky A2-2 (pro pokročilé) – skupina 23
(termín a místo konání: 19.03.2024 17:00 - 21.05.2024 20:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky B2-2 (pro pokročilé) – skupina 12
(termín a místo konání: 20.03.2024 17:00 - 29.05.2024 20:00, On-line)

Webinář – Základy infekční hepatologie
(termín a místo konání: 21.3.2024, On-line)

Online kurz českého jazyka pro stomatology B1-2 (pro pokročilé) – skupina 16
(termín a místo konání: 22.03.2024 18:00 - 24.05.2024 21:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro stomatology B1-1 (pro pokročilé) – skupina 16
(termín a místo konání: 23.03.2024 18:00 - 23.05.2024 21:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky A2-1 (pro pokročilé) – skupina 26
(termín a místo konání: 26.03.2024 17:00 - 23.05.2024 20:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky B1-1 (pro pokročilé) – skupina 16
(termín a místo konání: 26.03.2024 17:00 - 23.05.2024 20:00, On-line)

Online kurz českého jazyka pro zdravotnické pracovníky B2-2 (pro pokročilé) – skupina 13
(termín a místo konání: 26.03.2024 17:00 - 23.05.2024 20:00, On-line)

Webinář – Pár slov o HIV
(termín a místo konání: 4.4.2024, On-line)

Webinář - Otázky z infekčního lékařství
(termín a místo konání: 16.4.2024, On-line)

Webinář – Psychopatologie v těhotenství a po porodu
(termín a místo konání: 18.4.2024, On-line)

Webcast – Puchýřnaté choroby
(termín a místo konání: 30.4.2024, On-line)

Webcast – Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství
(termín a místo konání: 01.05.2024 8:00 - 30.06.2024 23:00, On-line)

Webcast – Základy antibiotické terapie
(termín a místo konání: 2.5.2024-31.5.2024, On-line)

Webcast – Lékové problémy stabilizátorů nálady v kazuistikách
(termín a místo konání: 3.6.2024-28.6.2024, On-line)

Webinář – Kardioendokrinologie
(termín a místo konání: 14.6.2024, On-line)

Seznam e-kurzů