Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění

3. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 946, 224 966 640
E-mail: richard.ceska@vfn.cz
Web: www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/iii-interni-klinika-endokrinologie-a-metabolismu/specializovana-centra/

prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM

vedoucí výukového pracoviště

Kontakt:

3. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 962 946, 224 966 640
E-mail: richard.ceska@vfn.cz

Kateřina Zburníková

koordinátorka vzdělávání

Kontakt:

IPVZ, Ruská 85, 100 00 Praha 10
Tel.: 271 019 335
E-mail: katerina.zburnikova@ipvz.cz