Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • nové formy dalšího vzdělávání zejména v urgentní medicíně a v medicíně katastrof (modelové situace a jejich řešení, cvičení záchranných akcí)
  • v metodice nácviku neodkladné resuscitace
  • při převádění nejnovějších poznatků do edukační a klinické praxe
  • při celoživotním vzdělávání odborníků oboru urgentní medicína
  • při vzdělávání v první pomoci
  • vyhodnocování vzdělávacího programu specializační přípravy oboru urgentní medicína

Mezinárodní spolupráce:

  • University of Pittsburgh, PA, USA - Safar Center for Resuscitation Research - spolupráce s prof. Safarem, Klainem a Pretto (prof. Pokorný)
  • Redakční rada časopisu European Journal of Emergency Medicine, vydavatel prof. H. Delooe, přednosta Emergency Dept., University Hospital Leuven, Belgie (dr. Gřegoř)