Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


E-kurzy

Nabízíme šest e-learningových kurzů (5 pro lékaře a 1 pro nelékařské zdravotnické pracovníky), které se zabývají problematikou tropické a cestovní medicíny. Jejich význam v současné době narůstá  s ohledem na problematiku migrace, se kterou se evropské země včetně České republiky setkávají. Kurzy jsou volně přístupné.

Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře

Obor zaměření e-kurzu: epidemiologie

Cílová skupina: E-kurz je určen pro praktické lékaře, pediatry, infektology, epidemiology, mikrobiology, hygieniky a odborníky pracovního lékařství, kteří chtějí získat základy tropické a cestovní medicíny a kteří nejsou čerstvými absolventy studia medicíny.

Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu bude vědět, co je cestovní lékařství a jaké jsou trendy cestování ve světě a u nás, jaká jsou hlavní zdravotní rizika při cestování, jaká očkování aplikovat před odjezdem do zahraničí, základní preventivní opatření při cestách do zahraničí s ohledem na prevenci průjmových onemocnění a malárie. Bude umět vyplnit Mezinárodní očkovací průkaz a bude schopen provést zápis o provedeném očkování proti žluté zimnici.

Spustit e-kurz základy tropické a cestovní medicíny pro lékaře

Bakteriální tropické infekce

Obor zaměření e-kurzu: infekční lékařství

Cílová skupina: E-kurz o bakteriálních infekcích je určen především zdravotníkům chystajícím se na pracovní pobyt do zemí, které mají nižší socioekonomický standard a omezené laboratorní aj. pracovní možnosti. Předpokladem je již aspoň minimální znalost v oboru infekční lékařství. Přehledné tabulky zjednodušují orientaci v případě velké rozmanitosti klinických projevů bakteriálních onemocnění a nabízejí základní přehled léčby.

Cíle e-kurzu: zopakuje si základní informace o některých běžných, ale i méně známých bakteriálních infekcích, jejich etiologii a epidemiologii, bude znát geografický výskyt a základní příznaky nejčastějších bakteriálních onemocnění, získá informace o možnostech diagnostiky bakteriálních onemocnění a její limity a specifika při chybění sofistikovaných laboratorních metod, dozví se v současnosti doporučovanou léčbu či vhodné kombinace antibiotik, které lze k terapii bakteriálních onemocnění používat a to včetně léčby dětí a těhotných

Spustit e-kurz bakteriální tropické infekce

Klinické aspekty cestovní medicíny

Obor zaměření e-kurzu: epidemiologie

Cílová skupina: E-kurz je určen pro praktické lékaře, pediatry, infektology, epidemiology, mikrobiology, hygieniky a odborníky pracovního lékařství, kteří již absolvovali základní e-learningový kurz tropické a cestovní medicíny.

Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu by měl znát: jaké specifické skupiny cestovatelů cestují a jaká rizika zdravotních problémů jim při cestování hrozí, diferenciální diagnostiku horečnatých onemocnění u cestovatelů po návratu z cest, diferenciálně diagnostické úvahy u syndromu eozinofilie po návratu z tropů, klinické aspekty a léčbu průjmových onemocnění a malárie, zdravotní doporučení cestovatelům pro vybrané „exotické“ země.

Spustit e-kurz klinické aspekty cestovní medicíny

Virové tropické infekce

Obor zaměření e-kurzu: infekční lékařství, epidemiologie

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lékaři nejrůznějších oborů, kteří se chystají pracovat v humanitárních projektech v oblastech tropů a subtropů. E-kurz je rovněž určen pro lékaře, kteří se zajímají o tropické virové infekce.

Cíle e-kurzu: absolvent kurzu bude znát základní virové infekce rozšířené v oblastech tropů a subtropů, osvojí si diferenciální diagnostiku exantémových virových postižení v tropech a subtropech, poučí se o základní problematice HIV/AIDS, její diagnostice, terapii a přístupu k nemocnému • dozví se o možnostech pre- a postexpoziční profylaxe vztekliny, osvojí si základní znalosti klinického stavu, diagnostiky a terapie hemoragických horeček,seznámí se s problematikou poliomyelitidy a chřipky.

Spustit e-kurz virové tropické infekce

Významné klinické syndromy v tropech

Obor zaměření e-kurzu: infekční lékařství, epidemiologie

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou lékaři nejrůznějších oborů, kteří se chystají pracovat v humanitárních projektech v oblastech tropů a subtropů. Kurz je též určen pro lékaře, kteří se zajímají o problematiku cestovní medicíny.

Cíle e-kurzu: absolvent e-kurzu bude schopen orientovat odebrat cestovatelskou anamnézu a naučí se postupy diferenciální diagnostiky při vyšetřování pacientů s horečkou během pobytu a po návratu z tropů, osvojí si doporučené postupy při stanovení diagnózy, léčbě a prevenci sexuálně přenosných onemocnění, naučí se orientovat v diferenciální diagnostice průjmových onemocnění a bude znát doporučené postupy rehydratace a terapie v podmínkách rozvojových zemí, bude rozumět, jakým způsobem stanovujeme diagnózu u osoby s postižením CNS, bude ovládat základní postupy při stanovení správné diagnózy při plicních onemocněních, ozřejmí si nejčastější příčiny eosinofilie u cestovatelů a obyvatel rozvojových zemí.

Spustit e-kurz významné klinické syndromy v tropech

Základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře

Cílová skupina: E-kurz je určen pro všeobecné sestry a farmaceutické asistenty.

Cíle e-kurzu: Absolvent e-kurzu bude znát základní zdravotní rizika při cestování a jak jim předcházet. Bude znát hlavní zdravotní rizika neinfekční povahy při cestování. Bude umět aplikovat očkování před odjezdem do zahraničí. Osvojí si základní preventivní opatření a expoziční profylaxe u malárie a základní preventivní opatření a profylaxe u cestovního průjmu. Bude vědět, na jaká onemocnění myslet při návratu cestovatele s horečkou z určitého regionu. Bude umět doporučit prevenci nákaz při návštěvě vybraných zemí.

Spustit e-kurz základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře