základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře - bez autotestů

Základy tropické a cestovní medicíny pro nelékaře

E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání nelékařů“ a je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Autoři: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.

          Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc.

Vytvořeno v roce 2012. Všechna práva vyhrazena.

Verze: 1.1203A