Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře

E-kurz je realizován v rámci individuálního projektu MZČR „Vzdělávání lékařů“ a je financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Autoři: Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc.

Vytvořeno v roce 2012. Všechna práva vyhrazena.

Verze: 1.1203A