Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

2.6 Hluboká žilní trombóza cestovatelů (cestovní flebotrombóza)

Rizikové faktory trombózy cestovatelů

Dlouhý let letadlem může být příčinou hluboké žilní trombózy, která u některých cestovatelů může vést k plicní embolii. Tento syndrom je mylně nazýván „syndrom turistické třídy“, neboť nebyl pozorován jen u osob cestujících v turistické třídě, ale všude tam, kde je malý prostor pro sezení. Jeho výskyt se sice zvyšuje s ohledem na typ transportu a použitou třídu v letadle, ale objevuje se především v závislosti na délce cestování (více jak 5 hodin) nebo letecké vzdálenosti (okolo 10 000 km). Výskyt cestovní trombózy u letů delších než 10 hodin kolísá kolem 5 %. U třetiny cestujících se projeví již během letu a u dvou třetin v prvých 4 týdnech po ukončení cesty. Nejčastěji bývá postižen femoropopliteální úsek hlubokých žil dolních končetin.

Hlavními patogenetickými faktory jsou:

  • nehybné sezení ve stísněných prostorech
  • těsné oblečení
  • dehydratace
  • snížení atmosferického tlaku a snižená tenze kyslíku v letadle
  • vrozené nebo získané rizikové faktory (viz tabulka)

Predispoziční faktory pro vznik tromboembolické nemoci v průběhu cestování

Věk nad 70 let (některé zdroje nad 45 let) Chronické srdeční a plicní onemocnění
Kouření Hormonální antikoncepce
Anamnéza tromboembolické nemoci Léčba estrogeny
Těhotenství Velké varixy žil
Porod v průběhu posledních dvou měsíců Chronická žilní insuficience
Maligní onemocnění Vrozené/získané trombofilní stavy
Obezita Imobilizace končetiny

Prevence trombózy cestovatelů na základě stupně rizika

Hluboká žilní trombóza sice ohrožuje každého, ale riziko stoupá v závislosti na rizikových faktorech přítomných u cestovatele (viz tabulka výše).

Riziko tromboembolické choroby je výrazně nižší, pokud cestující během letu aktivně cvičí a mění polohu dolních končetin a provádí izometrické kontrakce velkých svalových skupin dolních končetin. Nutný je dostatečný přísun nealkoholických nápojů a pohodlné oblečení. Osoby se středně velkým rizikem by měly použít elastické kompresívní punčochy. U osob s vysokým rizikem je nutné zvážit aplikaci preventivní dávky nízkomolekulárního heparinu přibližně 2 hodiny před cestou (viz následující tabulka – Prevence cestovní trombózy).

Prevence cestovní trombózy

Stupeň rizika Opatření
Nízké riziko (0 - 1 rizikový faktor) Během sezení procvičovat svaly nohou a bérců po dobu alespoň 2 minut každou půlhodinu. Občasná procházka uličkou mezi sedadly.
Dostatečný příjem tekutin 24 hodin před a během letu. Nepít alkoholické nápoje ani kávu.
Střední riziko (2 - 3 rizikové faktory)
To, co je již uvedeno výše plus kompresívní punčochy.
Vysoké riziko (více než 3 rizikové faktory) To, co je již uvedeno výše plus nízkomolekulární heparin s.c. 2 hodiny před letem.

Poznámka: Dříve doporučovaná aplikace kyseliny acetylosalicylové nebo některého z venotonik je v prevenci žilní trombózy málo účinná.