Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

4.3.1 Původci cestovního průjmu

Původcem průjmu je celá řada mikroorganizmů od mikrobů a virů až po parazity. Bakterie se podílejí na etiologii akutního průjmu cestovatelů asi  80 %, viry  15 % a paraziti 5 %. Přehled původců cestovního průjmu podává následující tabulka.

Nejčastějším původcem jsou enterotoxigenní kmeny Escherichia coli (ETEC), které se uplatňují ve více než 50 %. Vehikulem nákazy bývají silně kontaminovaná voda či potravina, neboť infekční dávka je vysoká. V menší míře se uplatňují i enteroinvazivní (EIEC), enterohemoragické (EHEC) a enteroagregativní (EAEC) kmeny této bakterie.  Častými původci jsou kampylobaktery (10 – 30 %), shigely (10 – 25 %) a salmonely (5 – 20 %). Kampylobakterové průjmy jsou časté v jihovýchodní Asii. Z virů se nejčastěji uplatňují noroviry, které působí značně nakažlivé průjmové onemocnění s nápadným zvracením.

Původci cestovního průjmu

Cestovní průjem
akutní chronický
Bakterie: Bakterie:
Escherichia coli  především enterotoxické
Campylobacter spp.
Shigella spp.
Salmonella enterica
Aeromonas spp.
Vibrio parahaemolyticus
Clostridium difficile
Enterotoxikóza stafylokoková, klostridiová a způsobená Bacillus cereus
Campylobacter spp.
Shigella spp.
Salmonella enterica
Aeromonas spp.
Escherichia coli enteroagregativní

 

Viry: Prvoci:
Noroviry (virus Norwalk aj.)
Rotaviry
Giardia intestinalis
Entamoeba histolytica
Cyclospora cayetanensis
Cryptosporidium spp.
Prvoci: Červi:
Giardia intestinalis
Entamoeba histolytica
Cryptosporidium spp.
Cyclospora cayetanensis
Schistosoma mansoni (chronická fáze)
Strongyloides stercoralis
Červi:  
Trichuris trichiura
Strongyloides stercoralis