Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.5 Doporučená očkování

Teprve po vyhodnocení či aplikaci předchozích skupin vakcín se plánují a aplikují doporučená očkování. Mezi nejčastější patří očkování proti virové hepatitidě A a B, které jsou standardem při návštěvě jakéhokoliv místa na světě, břišnímu tyfu, meningokové meningitidě, dětské obrně a vzteklině. Mezi exotičtější a méně často aplikovaná očkování patří imunizace proti choleře a proti japonské encefalitidě. Všechna uvedená očkování jsou jednoduše shrnuta v tabulce v následující kapitole. Zde je možné získat informace o aplikovaném schématu a délce protekce.

Nejčastěji doporučovaná očkování