Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

4.4 Souhrn

V této kapitole jste se seznámili se základními preventivními opatřeními při cestě do zahraničí. Dozvěděli jste se, že omezení rizikového chování, může zabránit vzniku úrazů, cestovatelského průjmu a i dalších zdravotních problémů.

Naučili jste se, že malárie je závažné horečnaté onemocnění způsobené 4 druhy parazitických prvoků rodu Plasmodium. Smrtelná onemocnění způsobuje Plasmodium falciparum. Endemické oblasti malárie zahrnují téměř 100 zemí s  2 miliardami obyvatel. Nákaze malárií lze předcházet dodržováním profylaktických opatření. Profylaxe se dělí na expoziční profylaxi tj. ochranu před přisátím infikovaného komára a na chemoprofylaxi tj. užívání profylaktických dávek antimalarik. Z repelentů se nejvíce užívají přípravky obsahující diethyl – 3 methylbenzamid označovaný DEET v koncentraci pro dospělé od 10 % do 35 % a pro děti do 10 %. Z insekticidů – látek hubících hmyz se v ochraně před malárií nejčastěji užívají syntetické pyrethroidy permethrin, deltamethrin aj. Jsou vhodné k ošetření oděvu nebo k impregnaci moskytiéry. Do oblastí s nízkým, ojedinělým či občasným výskytem malárie se chemoprofylaxe nedoporučuje. Při cestách do oblastí s vysokým výskytem nákazy je chemoprofylaxe nutná a to i v případě krátkodobého pobytu. Žádné antimalarikum není účinné ve 100 % a cestovatel může onemocnět buď během chemoprofylaxe či po jejím ukončení. Malárie u osob užívajících chemoprofylaxi má však lehčí průběh. Pohotovostní samoléčba (standby emergency treatment) je léčba horečnatého onemocnění, které svými příznaky cestovateli připomíná malárii. Nejčastěji se užívá Lariam 3-2-1 tbl po 8 hodinách 1 den nebo Malarone 4 tabl denně 3 dny. I v průběhu samoléčby je třeba dle možnosti konzultovat lékaře.

Nakonec jste se dozvěděli, že cestovní průjem je syndrom označující průjmové onemocnění, které vzniklo v časové souvislosti s cestováním. Syndrom charakterizují vyprázdnění 3 a více průjmových stolic za den a přítomnost alespoň jednoho z následujících příznaků: nauzea či zvracení, křečovité bolesti v břiše, tenezmy, příměs krve či hlenu ve stolici a horečka. Původcem průjmu je celá řada mikroorganizmů od mikrobů a virů až po parazity. Základem prevence cestovního průjmu je důsledné dodržování hygieny stravování na cestách. Pro samoléčbu cestovního průjmu užije cestovatel antibiotikum v případě horečnatého a dyzenteriformního průběhu onemocnění anebo trvá-li průjem déle než 3 dny. Vhodnou samoléčbou je užití 400 mg ofloxacinu spolu se 4 mg loperamidu. Vedle pohotovostní samoléčby lze rizikovým cestovatelům a také cestovatelům, u nichž by onemocnění znemožnilo splnit účel cesty (diplomaté, politici, obchodníci, sportovci, umělci) doporučit chemoprofylaxi.