Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

1. Cestovní lékařství, jeho význam, historie a náplň oboru

Klíčová slova: cestovní lékařství, cestování, infekční nemoci

Úvod a cíle kapitoly

V této kapitole se seznámíte s definicí cestovního lékařství, zjistíte zásadní důvody k vytvoření tohoto multidisciplinárního oboru nejen ve světě, ale i u nás, a dále se dozvíte informace o:

  • trendech v cestování posledních let
  • rizicích při cestování a pobytu v zahraničí
  • cestovním lékařství v ČR
  • principech oboru cestovní medicíny v České republice

V textu bude používána následující terminologie

Cestování Travelling Cestování je jak volnočasová tak pracovní aktivita, kdy se osoba přemísťuje z místa na místo.
Cestovní lékařství Travel medicine Lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním.
Tropické lékařství  Tropical medicine  Lékařský obor, který se zabývá problematikou nemocí vyskytujících se v tropech a subtropech.
Infekční nemoci Infectious diseases Onemocnění přenosné ze zdroje na vnímavého jedince např. ze zvířat na člověka, či z člověka na člověka.
Prevence Prevention Zde: Předcházení infekčním nemocem; jde o to, aby onemocnění nevzniklo a mikroorganismus se nedostal do lidského organismu.