Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

Informační zdroje

Pro podrobnější informace týkající se problematiky cestovní medicíny doporučuji prostudovat monografie, odborné publikace a původní práce uvedené v seznamu literatury.

Nejvíce používanými zdroji byly:

 1. Beran J., Vaništa J.: Základy cestovního lékařství. Galén. Praha, 2006, 295 s.
 2. Beran J., Havlík., Vonka.: Očkování. Minulost přítomnost budoucnost. Galén. Praha, 2005, 385 s.
 3. Buchberger J., Frühbauer Z., Kvapilík J.: Cestování ve zdraví. Maxdorf, Praha 1997, 216 s.
 4. Cook G., Zumla A. (eds) : Manson´s Tropical diseases (21st edition). London, W.B.  Saunders, 2002, 1847 s.
 5. Encyklopedie světa. New World Edition. Marco Polo. Falk Vrkat Ostfildern, 2005, 521 s.
 6. Freedman DO, Weld LH, Kozarsky PE et al: GeoSentinel Surveillance Network. Spectrum of disease and relation to place of exposure among ill returned travelers. N Engl J Med. 2006 Jan 12;354(2):119-30.
 7. Göpfertová D., Vaništa J. :Zdravotní rádce na cesty 2008/O9.. Triton, Praha, 2008, 99 s.
 8. Jong EC. Sandford Ch.: The travel and tropical medicine manual. Fourth edition. W.B. Saunders, Comp., Philadelphia, 2008, 682 s.
 9. Keystone J., Kozarsky P., Freedman D. et al.: Travel medicine. Elsevier Science Health, 2008, 611 s.
 10. Šerý V.: Lexikon cestovní medicíny. Encyklopedický dům, Praha, 1996, 305 s.
 11. Centers for Disease Control and Prevention. CDC Health Information for International Travel 2012. New York: Oxford University Press; 2012