Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

1.1. Cestovní lékařství jeho vznik a vývoj

Cestovní lékařství je v současnosti celosvětově uznávaný lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním.

Vznik oboru úzce souvisí:

  • S růstem cestování v posledních 25 letech, kdy „hnacím motorem“ cestování byla a je větší dostupnost levné letecké dopravy.
  • S nutností komplexnějšího poradenství ze strany lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků. Bylo nutné znát víc než několik vybraných diagnóz z tropických chorob. Klienti totiž začali cestovat za polární kruh, potápět se v Karibské oblasti nebo v Jihovýchodní Asii, pobývali ve vysokohorských oblastech Tibetu a cestovali letadlem na velké vzdálenosti, kdy během krátké doby překračovali několik časových pásem.
  • Dalším rysem současné doby je masovost cestování, tedy že cestuje téměř každý občan a to bez ohledu na věk či zdravotní stav. Lékař tak bude muset podat základní informace o všech možných rizicích, se kterými se může klient během cestování setkat a o možnostech jak jim předcházet.
  • Na cestovatele při cestách do zahraničí a za pobytu v cílové destinaci působí celá řada faktorů fyzikálních, chemických, biologických a psycho-sociálních. Úspěšné předcházení a případné řešení jakéhokoliv zdravotního problému při cestě do zahraničí záleží především na informovanosti klienta-cestovatele.

Tyto trendy cestování, faktory ovlivňující zdraví cestovatelů a především zájem ze strany turistů vedly asi před 30 lety lékaře z rozvinutých zemí, aby se touto situací zabývali. Nejzřetelnější rozvoj prodělala cestovní medicína ve Švýcarsku, Kanadě a USA a proto první centra cestovní medicíny vznikla především zde. Přibližně před dvaceti lety byla založena z iniciativy švýcarského profesora Roberta Steffena Mezinárodní společnost cestovního lékařství (International Society of Travel Medicine, více na www.istm.org).