Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

1.3 Rizika při cestování a pobytu v zahraničí

Růst cestovního ruchu s sebou nese kromě mnoha pozitivních momentů i zvýšený výskyt celé řady zdravotních problémů. Zdravotní obtíže za pobytu v zahraničí udává asi 50 % cestovatelů. Příčinou jsou často infekční onemocnění (viz obrázek níže): cestovatelský průjem, respirační nákazy (od běžného nachlazení až po těžkou tuberkulózu), postižení kůže (od infikované odřeniny až po parazitární kožní onemocnění), virové hepatitidy, malárie, horečka dengue, břišní tyf či paratyf a také poranění neznámým psem či jiným zvířetem. Často jde o nákazy, které se v ČR buď nevyskytují, anebo jen v omezené míře, a proto jejich diagnostika či léčba u navrátilců z tropů může ošetřujícímu lékaři působit značné obtíže. Proti řadě nákaz se lze již před cestou ochránit podrobným poučením klienta nebo očkováním.

Příčinou úmrtí cestovatele v zahraničí jsou v 50 až 70 % akutní zhoršení kardiovaskulárních či jiných interních chorob, asi v 25 % úrazy a ve 2 až 4 % infekční nemoci. U osob pobývajících v cizí zemi delší dobu vystupují do popředí psychosociální problémy. Cestovatel je zde nucen žít v neznámém prostředí, v jiném klimatu a v podmínkách obtížné komunikace s obyvateli, kteří hovoří neznámou řečí, mají jiné společenské návyky a žijí v jiných socioekonomických podmínkách.

Zdravotní rizika infekční povahy pro „běžného cestovatele“ uvedená na 100 000 cestovatelů a měsíc pobytu

V současnosti existuje v ČR docela hustá síť center cestovního lékařství. Seznam všech center naleznou čtenáři na www.infekce.cz/trop1.htm