Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.3 Kontrola pravidelného očkování

Turisté se často domnívají, že by se při cestách do exotických oblastí měli očkovat jen proti exotickým nemocem, jako je žlutá zimnice, cholera a japonská encefalitida.

Často zapomínají na skutečnost, že v rozvojovém světě je očkováno proti běžným dětským chorobám, jako je záškrt, tetanus a černý kašel, jen padesát až sedmdesát pět procent obyvatel.

Proto se při návštěvě specializovaného centra nejprve zkontroluje úplnost a platnost pravidelného očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli. Základní očkování proti tetanu se skládá ze tří dávek a realizuje se jen tam, kde je interval od poslední dávky delší než 15 let. Přeočkování chrání na dobu 10–15 let a provádí se jednou dávkou vakcíny. Přeočkování proti záškrtu se provádí jednou dávkou vakcíny se sníženým obsahem difterického toxoidu pro dospělé a chrání na dobu 10 let. Záškrt se v posledních letech často objevoval v bývalých zemích Sovětského svazu, protože zde bylo přerušeno očkování proti dětským chorobám. Avšak v současnosti existuje i kombinovaná vakcína proti tetanu, záškrtu a černému kašli, která se aplikuje jednou za 10 let.

U některých osob okolo 30. roku věku se doporučí přeočkování proti dětské obrně a to při návštěvě zemí a oblastí, kde se toto onemocnění ještě vyskytuje.  Očkovat by se mělo jednou dávkou trivalentní inaktivované vakcíny, nejpozději za patnáct let od posledního očkování. Například každý člověk starší dvaceti devíti let, který cestuje na venkově v Indii a Pákistánu v oblastech, kde se dětská obrna vyskytuje, by se měl nechat očkovat.

Očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím není nutné u zdravého a imunokompetentního člověka provádět znovu, protože očkování jednou dávkou doplněné o další dávku chrání na celý život. Přeočkování proti tuberkulóze v dospělosti před cestou do zahraničí se neprovádí, protože se neprokázal významný efekt očkování BCG vakcínou. Očkování proti virové hepatitidě B, které je dokončeno třemi dávkami základního schématu, nepotřebuje před cestou do zahraničí žádné přeočkování a také chrání na celý život. Očkování proti H. influenzae typ b má smysl u dětí do pěti let, pokud již nejsou očkovány.