Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.6 Přehled pravidelných a doporučených očkování před cestou do zahraničí

Přehled základních informací o pravidelných, doporučených a nejčastěji aplikovaných vakcínách před cestou do zahraničí

Přeočkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli
Jedna dávka vakcíny navozuje ochranu na cca 10 let (u vakcíny proti tetanu s obsahem antigenu 40 mcg na 15 let).
Přeočkování proti dětské obrně inaktivovanou trivalentní vakcínou
Jedna dávka inaktivované vakcíny navozuje ochranu u již očkované osoby na cca 10 let.
Očkování proti virové hepatitidě A
První dávka očkovací látky se aplikuje v den 0 a 2. dávka za 6 - 18 měsíců dle výrobce vakcíny.
Nástup ochrany je již po 15 dnech od první dávky.
Je vhodné pro všechny cestovatele včetně cestovatelů „na poslední chvíli“.
Přeočkování u imunokompetentní osoby není nutné, zanechává celoživotní ochranu.
Očkování proti virové hepatitidě B
Očkovací látka se aplikuje ve třech dávkách 0 - 1 - 6 měsíců.
Vhodné pro všechny cestovatele do zemí se střední a vysokou endemicitou nákazy bez ohledu na délku a charakter pobytu.
Nástup ochrany je u mnoha cestovatelů již po druhé dávce vakcíny, po aplikaci třetí dávky není třeba přeočkovávat, protože u imunokompetentní osoby zanechává celoživotní ochranu.
Očkování proti virové hepatitidě A a B kombinovanou vakcínou
Dvojí ochrana proti hepatitidě A i B při cestování.
Pouze 3 injekce místo 5, účinnost stejná, není třeba přeočkování   .   
Možno aplikovat již od 1 roku věku.
Po aplikaci třech dávek schématu 0-1-6 měsíců existuje u imunokompetentního cestovatele celoživotní ochrana proti hepatitidě A + B a není třeba přeočkovávat.
Očkování proti břišnímu tyfu a proti meningokokové meningitidě A+C
Jedna dávka polysacharidové vakcíny se aplikuje ve zvolený den.
Je určena pro osoby starší 24 měsíců cestující do oblastí výskytu.
Nástup ochrany je po 14 dnech od aplikace, ochrana jen na 3 roky.
Očkování proti meningokokové meningitidě A+C+Y+W135
Jedna dávka konjugované polysacharidové vakcíny se aplikuje ve zvolený den.
Je určena pro osoby starší 11 let cestující do oblastí výskytu.
Výborná protekce již za jeden měsíc po očkování, délka ochrany není známa.
Očkování proti vzteklině
Aplikují se tři dávky vakcíny v den 0, 7 a 21 - 28, nástup ochrany je již 35. den.
Ochrana jen na jeden rok. Při aplikaci další dávky za jeden rok od skončeného očkování je ochrana na dalších 2 - 5 let dle výrobce.
Očkování proti choleře
Dvě dávky s rozestupem 1 - 6 týdnů, aplikace perorálně pro osoby starší 6 let. Od dvou do šesti let se aplikují tři dávky.
Nástup ochrany již 14 dní od skončeného očkování.
Ochrana jen na asi dva roky, chrání i proti enterotoxigennímu Esch. coli na dobu 6 měsíců.
Očkování proti Japonské encefalitidě
Pro dospělé cestovatele aplikace dvou dávek vakcíny s rozestupem 28 dní a ochranou na dva roky.
Přeočkování jednou dávkou za 12-24 měsíců od aplikace základního očkování.