Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

5.1 Hlavní zásady vyplňování

Povinné očkování upravuje příloha tzv. Mezinárodní zdravotní řád (IHR), který vydává Světová zdravotnická organizace (SZO). Poslední revize IHR byla schválená SZO dne 23/05/2005 a je platná od 23/05/2006. Podle této poslední verze IHR je jedinou chorobou, proti které se musí povinně očkovat při návštěvě endemických oblastí žlutá zimnice. Mimo rámec IHR je u poutníků do Mekky vyžadováno očkování proti meningokokové meningitidě tetravalentní vakcínou. Na základě platnosti nového IHR byl v ČR vytvořen nový „Mezinárodní očkovací průkaz“, který je napsán česky, anglicky a francouzsky a skládá se ze dvou částí:

  1. Mezinárodní osvědčení o očkování nebo profylaxi“ (MOOP)na stránkách 2 - 3, které slouží pro záznam očkování proti žluté zimnici
  2. Vlastní „Mezinárodní očkovací průkaz“ (MOP), tvořený stránkami 4 - 19, kam se zapisují:
  • Rutinní a doporučená očkování 4 - 15
  • Upozornění na možné rizikové faktory, krevní skupina, další lékařské záznamy a dlouhodobá léčba str. 16 - 17
  • Vyšetření protilátek a Pasivní imunizace str. 18
  • Informace pro naléhavé případy str. 19

Pro povinnou imunizaci proti žluté zimnici platí následující pravidla:

  • Záznam o provedeném povinném očkování v MOOP musí být podepsán také očkovanou osobou
  • Zvláštní certifikáty musí být vydány pro děti
  • Rodič nebo zákonný zástupce musí podepsat certifikát za dítě, které není schopné se podepsat
  • Pokud lékař dospěje k závěru, že vakcinace je kontraindikována z lékařských důvodů, musí o tom provést záznam v anglickém nebo francouzském jazyce a jasně uvést kontraindikaci. Záznam musí být orazítkován a doplněn podpisem lékaře

Příklad v současnosti platného záznamu o provedeném povinném očkování proti žluté zimnici je uveden v kapitole 5.3.

V záhlaví záznamu o očkování je vypuštěna informace, že se jedná o očkování jen proti žluté zimnici, aby se mohlo do této části zaznamenat i očkování proti meningokokové meningitidě nebo očkování proti dalším chorobám, jejichž aplikace se může stát povinnou v budoucnosti.