Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

4.2.2 Repelenty a insekticidy

Z repelentů se nejvíce užívají přípravky obsahující diethyl – 3 methylbenzamid označovaný DEET v koncentraci pro dospělé od 10 % do 35 % a pro děti do 10 %. Repelent se aplikuje pouze na kůži exponovanou komárům a neaplikuje se pod oděv, na poraněnou či podrážděnou kůži, na spojivku ani na jinou sliznici. Po návratu do místnosti prosté komárů je potřeba vždy repelent smýt vodou a mýdlem. DEET narušuje umělá vlákna a plasty a může poškodit např. brýle, plastové hodinky či umělé oční čočky. Nesmí se aplikovat na kůži současně s opakovacím krémem, ale mezi oběma aplikacemi má být interval alespoň půl hodiny. Účinnost současně aplikovaných fotoprotektiv snižuje až o jednu třetinu. Nepoužívá se u kojenců a u těhotných žen v 1. trimestru gravidity. U dětí do 5 let se užívá jen s velkou opatrností.

Novějším přípravkem je icaridin (označovaný jako piraridin nebo Bayrepel). Nepoškozuje umělé hmoty a lze ho užít u dětí od 2 let věku.

insekticidů, látek hubících hmyz, se v ochraně před malárií nejčastěji užívají syntetické pyrethroidy permethrin, deltamethrin aj. Aplikují se v podobě sprejů, hořením tzv. svíček proti komárům anebo jako polštářky odpařované v elektrickém odpařovači. Jsou vhodné k ošetření oděvu nebo k impregnaci moskytiéry. Přímo na kůži se neaplikují.

Zdroj: BITOMSKÁ, K.   Jak si vybrat správný repelent? Doma.cz [online]. [cit. 2012-08-14].  Dostupné z: http://doma.nova.cz/clanek/zdravi/jak-si-vybrat-spravny-repelent.html .