Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

4. Základní preventivní opatření při cestách do zahraničí

Klíčová slova: prevence, profylaxe, samoléčba, malárie, cestovatelský průjem

Úvod a cíle kapitoly

V této kapitole se seznámíte s preventivními opatřeními při cestě do zahraničí. Mezi nejzákladnější oblasti prevence patří:

  • Poučení klienta o takové úpravě jeho chování, aby nedošlo ke vzniku úrazu, cestovatelského průjmu i dalších zdravotních problémů. V této kapitole se proto budeme zabývat prevencí, profylaxí i samoléčbou průjmu a malárie.
  • Praktický lékař by před odjezdem měl zkontrolovat zdravotní stav klienta. U chronicky nemocných by měl zrevidovat jejich léčbu a poučit je, jak předcházet zhoršení jejich nemoci během pobytu v zahraničí. Hlavní zásady tohoto poučení jsou uvedeny v e-kurzu Klinické aspekty cestovní medicíny, který na tento e-kurz volně navazuje a jehož studium lze jen doporučit.

V textu bude používána následující terminologie

Prevence Prevention Předcházení infekčním nemocem; jde o to, aby onemocnění nevzniklo a mikroorganismus se nedostal do lidského organismu.
Profylaxe Prophylaxis Ochrana před infekcí, která by mohla nastat, léčebnými prostředky (léky, očkování). Předpokládá se vniknutí mikroorganismu do lidského organismu. Jde o zabránění rozvoje patofyziologického procesu.
Samoléčba Self-treatment Užití standardizované dávky léku při podezření na infekční onemocnění při nedostupnosti lékařské péče, která by ale měla být následně konzultována.
Malárie Malaria Závažné horečnaté onemocnění způsobené 4 druhy parazitických prvoků rodu Plasmodium. Smrtelná onemocnění způsobuje Plasmodium falciparum
Cestovatelský průjem Travelers diarhoea Cestovní průjem je syndrom označující průjmové onemocnění, které vzniklo v časové souvislosti s cestováním.