Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

2. Hlavní zdravotní rizika při cestování 

Klíčová slova: Kinetóza, pásmová nemoc, žilní trombóza cestovatelů, úpal, kolaps, vyčerpání a křeče z horka, tropické potničky

Úvod a cíle kapitoly

V této kapitole se seznámíte s několika základními zdravotními riziky neinfekční povahy, které vznikají při cestování a s možnostmi, jak jim předcházet. Mezi ně patří především:

  • teplé klima
  • vliv slunečního záření
  • kinetóza
  • pásmová nemoc

Budou také probrány kontraindikace cestování letadlem a prevence žilní trombózy cestovatelů, která zvláště v posledních letech nabývá na významu.

V textu bude používána následující terminologie

Kinetóza Kinetosis Soubor příznaků a nepříjemných pocitů, který postihuje některé cestující při přepravě dopravními prostředky – lodí, letadlem, autobusem či autem, ale také při jízdě na velbloudu nebo na slonu.
Pásmová nemoc Jet Lag Soubor obtíží, které cestovatel pocítí po rychlém překročení více než 3 časových pásem.
Žilní trombóza cestovatelů Traveler´s thrombosis Žilní trombóza vznikající v důsledku dlouhodobé nehybnosti během cesty letadlem či jiným dopravním prostředkem.
Úpal (tepelný úžeh) Heat stroke Je selhání termoregulace s následným přehřátím organizmu. Příčinou bývá nadměrná teplota a vlhkost prostředí často ve spojení s větší fyzickou námahou.
Kolaps z horka Heat syncope Je ortostatický kolaps buď z dlouhého stání v horku či po prudké změně z horizontální do vertikální polohy v důsledku výrazné periferní vazodilatace.
Vyčerpání z horka Heat exhaustion Vzniká především u nedostatečně aklimatizovaných osob během tělesné námahy či při ztrátě tekutin např. v důsledku průjmu nebo zvracení.
Křeče z horka Heat cramps Vznikají spíše u mladších lidí při fyzické námaze v horkém prostředí v důsledku hydrominerální nerovnováhy.
Tropické potničky Prickly heat Miliaria rubra - vznikají retencí potu ve vývodech potních žlaz, které jsou ucpány rohovými čepy.