Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

5.3 Mezinárodní osvědčení o očkování nebo profylaxi

Jak provádět zápis o povinném očkování proti žluté zimnici

Mezinárodní osvědčení o očkování nebo profylaxi = Strana 2 - 3 MOOP slouží k zápisu očkování a přeočkování proti žluté zimnici.

 • Vyplnit Jméno + Příjmení + Datum narození
 • Vyplněné pohlaví = Male x Female
 • Zapsat název infekce v AJ = Yellow fever
 • Vlastnoručně podepsaný lékařem ale i očkovaným
 • Jediná dostupná vakcína Stamaril
 • Oficiální razítko – mělo by mít následující údaje:
  MOH Approved Immunization Centre + Czech Republic + Název centra + znak země
 • Nemazat a neopravovat – vede k neplatnosti, ale jen na stránkách 2-3

Platnost očkování proti žluté zimnici závisí na tom, zda se jedná o první očkování či přeočkování. Platnost prvního očkování – za 10 dní od aplikace vakcíny. Např. aplikace  04JUN2011 platnost od 15JUN2011do 14JUN2021. Platnost přeočkování je ihned = v den aplikace = aplikace  04JUN2011 platnost od 4JUN2011 do 3JUN2021.

U mnoha vyplněných průkazů na razítcích lékařů je různě psána funkce např."Health authority", což je v překladu  úřad, ústav, prostě instituce, a to je je nevhodné. Správně by dle IHR mělo být jméno, za jménem MD pro označení lékaře. Pod jménem by mělo být uvedeno:
"Administration's Clinician" pro aplikaci lékařem nebo "Supervising Clinician" pokud by aplikovala vakcínu sestra a dohlížel lékař. Slovo „clinician" by se mělo více používat u infekcionistů. Pod jménem může být uvedeno též:"Administration's Medical Practicioner" pro aplikaci lékařem nebo "Supervising Medical Practicioner" pokud by aplikovala vakcínu sestra a dohlížel lékař. Slovo „Medical Practicioner“ by se mělo používat spíše na neklinických pracovištích nebo u praktických lékařů (PL).

Do data aplikace vakcíny by se měl psát název měsíce nebo jeho uznávaná zkratka:

 • January – JAN
 • February – FEB
 • March – MAR
 • April – APR
 • May – MAY
 • Jun – JUN
 • July – JUL
 • August – AUG
 • September – SEP
 • October – OCT
 • November – NOV
 • December – DEC