Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

6. Závěr e-kurzu

Elektronický kurz Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře je prvním e-kurzem subkatedry Tropické a cestovní medicíny IPVZ v Praze. Navazuje na něj e-kurz „Klinické aspekty cestovní medicíny“.

V e-kurzu jste se dozvěděli, že cestovní lékařství se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Nejčastější komplikací, která postihuje běžné turisty ve všech destinacích jsou úrazy. Na druhém místě jsou zhoršení chronických onemocnění a na třetím infekční nemoci.

Pobyt v zemích teplého klimatu vyžaduje, aby se organizmus aklimatizoval. Účinky UV záření na kůži lze rozdělit na časné a pozdní. K ochraně před UV zářením slouží pobyt ve stínu, vhodný oděv, sluneční brýle a aplikace ochranných prostředků v podobě opalovacích krémů, mastí, mlék, gelů či olejů. Kinetóza se objevuje u cestujících při přepravě dopravními prostředky.

Pokud cestovatel překračuje několik časových pásem v krátkém čase, může vzniknout pásmová nemoc. Dlouhý let letadlem může být příčinou hluboké trombózy žil dolních končetin.

V této kapitole jste se naučili, že výběr konkrétní očkovací látky a její aplikace před cestou do zahraničí by se měly řídit odhadem rizika pro cestovatele = jeho rizikovým chováním. Proto je při prvním kontaktu s klientem-cestovatelem před cestou do zahraničí v centru cestovní medicíny prováděn odhad rizika vzniku infekčního onemocnění a jsou stanoveny priority očkování. Na jejich základě se zpracuje individuální očkovací plán.

Naučili jste se, že malárie je závažné horečnaté onemocnění způsobené 4 druhy parazitických prvoků rodu Plasmodium. Smrtelná onemocnění způsobuje Plasmodium falciparum. Nákaze malárií lze předcházet dodržováním profylaktických opatření. Profylaxe se dělí na expoziční profylaxi, tj. ochranu před přisátím infikovaného komára a na chemoprofylaxi, tj. užívání profylaktických dávek antimalarik. Pohotovostní samoléčba (standby emergency treatment) je léčba horečnatého onemocnění, které svými příznaky cestovateli připomíná malárii. Nejčastěji se užívá Lariam 3-2-1 tbl po 8 hodinách 1 den nebo Malarone 4 tabl denně 3 dny.

Také jste se dozvěděli, že cestovní průjem je syndrom označující průjmové onemocnění, které vzniklo v časové souvislosti s cestováním. Syndrom charakterizují vyprázdnění 3 a více průjmových stolic za den a přítomnost alespoň jednoho z následujících příznaků: nauzea či zvracení, křečovité bolesti v břiše, tenezmy, příměs krve či hlenu ve stolici a horečka. Původcem průjmu je celá řada mikroorganizmů od mikrobů a virů až po parazity. Bakterie se podílejí na etiologii akutního průjmu cestovatelů asi  80 %, viry  15 % a paraziti 5 %. Vhodnou samoléčbou je užití 400 mg ofloxacinu spolu se 4 mg loperamidu.

V poslední kapitole jsme se seznámili jak vyplňovat Mezinárodní očkovací průkaz a především jak provádět zápis o povinném očkování proti žluté zimnici do „Mezinárodního osvědčení o očkování nebo profylaxi“ na stránkách 2 - 3 Mezinárodního očkovacího průkazu.

Gratulujeme Vám, tímto jste dospěli na samý konec e-kurzu Základy tropické a cestovní medicíny pro lékaře.

Realizační tým