Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

2.3.2 Ochranný faktor

Ochranný faktor se označuje zkratkou OF nebo SPF (sun protection factor). Východiskem pro stanovení ochranného faktoru je doba, po kterou osoba s bledou severoevropskou pokožkou může pobývat na slunci bez zčervenání a bolestivosti kůže. Tato doba na začátku letního období roku je 20 minut. Číslo ochranného faktoru vyjadřuje, kolikrát déle můžeme být na slunci, aniž bychom se spálili ve srovnání s dobou, kdy je kůže nechráněná. Pokud se aplikuje prostředek s OF 8, můžeme být na slunci 8 x 20 minut, tj. 160 minut aniž by došlo k rozvoji solární dermatitidy. Potřebnou hodnotu OF si vybíráme podle kožního fototypu, místa pobytu, sezóny a vodítkem je aktuální hodnota UV indexu (viz následující tabulka). Běžně se užívají prostředky s OF vyšším než 15 a u dětí a ekzematiků prostředky s OF kolem 25. Zvláštní ochranu vyžadují malé děti, u nichž doba přirozené ochrany pokožky je velmi nízká. Novorozenci a kojenci do 6 měsíců věku nesmí býti vystavováni slunci vůbec. Děti do 2 let mohou být vystaveny jen odraženým slunečním paprskům (pobyt pod slunečníkem a ve stínu) a u starších dětí je třeba vždy užít fotoprotektiva s vysokým OF. I starší děti by měly pobývat na otevřeném slunci jen po takovou dobu, aby nedošlo ke spálení kůže.

Potřebná hodnota OF opalovacího přípravku

UV index Hodnota OF
Fototyp I Fototyp II Fototyp III Fototyp IV
1 - 4 15 10 5 -
4 - 7 25 20 10 5
7 - 9 40 30 20 15
> 9 50 40 30 20