Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.4 Povinné očkování

Po případném doplnění pravidelného očkování se plánuje a realizuje očkování povinné, které se v současné době vyžaduje proti žluté zimnici, při návštěvě některých zemí rovníkové Afriky nebo Latinské Ameriky. Povinné očkování proti žluté zimnici se provádí jen ve specializovaných centrech.

Žlutá zimnice je infekční onemocnění virového původu, přenášené komáry, často se smrtelnými následky. Nejčastějším projevem je žloutenka, způsobená poškozením jater, krvácení a horečka.

Očkování se dobře snáší a má účinnost 10 let, počínaje 10. dnem po očkování a po přeočkování ihned. Očkovací látka je živá oslabená a vyvolává v prvních dvou dnech běžné reakce jako po ostatních vakcínách -  například bolest v rameni, únava, a kromě toho vyvolá s odstupem přibližně pěti dnů druhou vlnu reakcí - bolesti svalů, kloubů, značnou únavu, podobně jako u chřipky.

Po očkování proti žluté zimnici byly hlášeny případy neurotropní a viscerotropní nemoci v některých případech se smrtelnými následky. Vrozený nebo získaný imunodeficit jsou rizikovými faktory pro vznik neurotropní nemoci. Věk nad 60 let, onemocnění thymu v anamnéze a vrozený nebo získaný imunodeficit patří mezi rizikové faktory pro viscerotropní nemoc.

Proto vrozené či získané imunodeficience, progredující maligní onemocnění, imunosupresivní léčba, HIV – séropozitivita či AIDS a dysfunkce thymu jsou kontraindikací očkování proti žluté zimnici. Očkování musí být provedeno minimálně deset dnů před vstupem do oblasti s výskytem žluté zimnice. O provedeném očkování je vystaven „Mezinárodní certifikát o provedeném očkování nebo profylaxi“, který je součástí Mezinárodního očkovacího průkazu. V případě, že se nemůže očkovat proti žluté zimnici ze zdravotních důvodů, je tato informace zaznamenána do speciálního certifikátu.

Jako pseudo-povinné očkování (není vyžadováno WHO, ale vládou v Saudské Arábii) se označuje očkování kvadrivalentní očkovací látkou proti meningokokové meningitidě (A, C, Y, W-135) při cestování do Mekky a Mediny. Toto očkování bylo zavedeno před několika lety, protože při shromažďování většího množství poutníků propukala nákaza invazivním meningokokovým onemocněním. Onemocněli nejen samotní poutníci, ale po návratu do rodné země i někteří členové rodiny či příbuzní.