Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

2.4 Kinetóza (lodní, mořská, letadlová či automobilová nemoc)

Definice a příznaky

Jde o soubor příznaků a nepříjemných pocitů, který postihuje některé cestující při přepravě dopravními prostředky – lodí, letadlem, autobusem či autem. Příznaky vznikají při změně rychlosti pohybu ve směru jízdy (rozjezd či prudké zpomalení, vzlet či přistávání letadla), při houpání lodi na rozbouřené vodní hladině a při výkyvech letadla. Někteří cestovatelé pocítí kinetózu i při jízdě na velbloudu nebo na slonu. Vedle nevolnosti, nucení na zvracení a závrati dochází k vyčerpanosti, ospalosti a depresi. Dýchání se zrychluje, postižený trpí nadměrnou tvorbou slin a studeného potu, bývají tachykardie a pokles krevního tlaku. Příznaky jsou důsledkem nerovnováhy mezi vnímáním pohybu zrakem a vestibulárním aparátem vnitřního ucha.

Letadlová nemoc vzniká při klidném letu pouze u 1 až 3 % cestujících, ale mořská nemoc vzniká až u třetiny cestovatelů a při bouři se podíl postižených osob dále zvyšuje. Kinetóza vzniká častěji u žen, zvláště v době menstruace a v těhotenství, u dětí ve věku 4 až 10 let a u osob trpících migrénou. Nepostihuje kojence ani mladší batolata a u osob vyššího věku jsou její příznaky málo výrazné. V současnosti, kdy se cestuje proudovými letadly a zaoceánskými parníky se stabilizátory, se výskyt kinetózy u cestovatelů snižuje.

Prevence kinetózy

Prevence kinetózy spočívá v úpravě režimu a v užití léků potlačujících zvracení a závrať (viz následující tabulka – Prevence kinetózy).  Užívají se fenothiazinové přípravky, sedativně působící antihistaminika, přípravek obsahující výtažek z kořene zázvoru anebo skopolamin aplikovaný v podobě náplasti. Jednotlivé přípravky se liší dobou nástupu účinku i délkou působení a při jejich aplikaci postupujeme vždy dle příbalového letáku. Např. přípravek TRAVEL-GUM v podobě perorální gumy se žvýká čtvrt až půl hodiny před odletem 10 minut a pak se vyplivne. Pokud se během letu vyskytnou obtíže, vyžvýká se při prvních příznacích ještě jedna guma, ale další se užije až za 6 hodin. Po užití některých z těchto léků se nemůže bezprostředně po ukončení cesty řídit motorové vozidlo.

Prevence kinetózy

  • před cestou: dostatečný spánek, jen lehké jídlo, žádný alkohol
  • necestujeme na lačno ani s přeplněným žaludkem
  • během cesty zaujmeme polohu blízko těžiště dopravního prostředku (uprostřed lodi, v přední třetině kabiny letadla nejlépe mezi křídly, přední sedadlo autobusu)
  • snažíme se splynout s pohyby dopravního prostředku
  • sedíme pohodlně s mírně zakloněnou hlavou a zavřenýma očima
  • pohled fixujeme na vzdálený nepohyblivý předmět
  • nečteme ani se nedíváme na televizi či video
  • při obtížích se napijeme studené vody a ochladíme se studeným vzduchem z trysek umístěných v letadle nad sedadlem
  • před jízdou nebo při vzniku obtíží užijeme lék tlumící nauzeu a závrať v dávce dle příbalového letáku