Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

2.5 Pásmová nemoc

Definice a příznaky

Pásmovou nemocí („Jet lag“), může trpět cestovatel po letu na dlouhou vzdálenost, při kterém překoná 3 a více časových pásem. Jde o kombinaci pocitu malátnosti, únavy, nespavosti a narušení spánkového cyklu, poruchy koncentrace, malé výkonnosti, pocit hladu v neobvyklou denní dobu nebo ztrátou chuti k jídlu. Nejběžnějšími příznaky u většiny cestovatelů je neschopnost spát v noci v nové destinaci, pocit na usnutí během dne a bolesti hlavy.

Pokud cestovatel překračuje několik časových pásem v krátkém čase, pokračuje jeho denní rytmus podle vnitřních hodin nastavených v době odletu. Proces přenastavení vnitřních hodin vyžaduje dostatečný čas a obecně se uznává, že by k tomu měl sloužit jeden den na jedno časové pásmo. Pokud se cestuje směrem na východ, je velmi těžké usnout v čase vhodném pro spánek v místě nové destinace a cestovatel se budí pozdě. Pokud se cestuje směrem na západ, hlavním problémem bývá časné vstávání.

Výsledkem je chybění celkové doby spánku a narušení spánkového režimu a snížení kognitivních a fyzických funkcí u některých cestovatelů. Příznaky pásmové nemoci jsou výraznější u starších cestovatelů, zatímco děti jsou méně postiženy. Obecně je známo, že let směrem na západ je daleko lépe tolerován v porovnání s letem směrem na východ. Preventivní opatření jsou uvedena v tabulce.

Postupy a opatření pro zmírnění příznaků pásmové nemoci

 • Dostatečný odpočinek několik dnů před odletem.
 • Několik dnů před letem na východ chodit spát dříve a při letu na západ později.
 • Let si vybrat tak, aby se minimalizovala ztráta spánku. Při letu směrem na východ upřednostníme noční let a zkrácenou noc dospíme ještě v letadle. Při letu na západ si vybereme denní let a tak se prodlouží den.
 • V letadle se převlékneme do volného a pohodlného oděvu.
 • Nepijeme alkoholické nápoje a potřebu tekutin hradíme nealkoholickými nápoji s nízkým obsahem cukru a s dostatečným množstvím minerálů a vitamínů.
 • Během letu se nepřejídáme. Čas jídla se snažíme přizpůsobit cílové destinaci.
 • Také spánkový režim během letu přizpůsobíme režimu obvyklému v cílové destinaci.
 • Navození spánku napomohou ucpávky do uší, které sníží vnímání hluku v letadle.
 • Po přistání si hned nařídíme hodinky na místní čas a tomuto času přizpůsobíme svou aktivitu. Např. v den příletu jdeme spát až večer a nikoliv během dne.
 • Během dne se doporučuje pobývat na světle a nezdržovat se v tmavých místnostech (světlo snižuje ospalost).
 • Snazšímu usínání v prvých dnech pobytu v nové destinaci mohou pomoci nebenzodiazepinová hypnotika (zolpid, zopiclon).
 • U nemocných špatně snášejících časový posun možno užít melatonin.
 • Pití kávy může pomoci při překonávání ospalosti v ranních hodinách, ale po obědě již kávu ani silný čaj nepijeme, neboť mohou narušit večerní usínání.

Poznámka: Melatonin je dostupný v přípravku Circadin tbl. po 2 mg s prodlouženým uvolňováním. V prvých dnech po příletu se užije 1 tbl. hodinu před spaním.