Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.1 Očkování – základ prevence

Imunizace před cestou do zahraničí je jednou z nedůležitějších, nejbezpečnějších a také nejefektivnějších forem prevence importu infekčních nemocí.

Očkování do zemí, kde se ve zvýšené míře objevují infekční nemoci v Česku téměř neznámé, se provádí jednak pro individuální ochranu očkovaného člověka a pro prevenci importu infekce do České republiky (ochrana kolektivu).

Při cestách do běžných destinací a při pobytu v hotelových komplexech není třeba se obávat „exotických“ infekcí. Nejběžnějším zdravotním problémem bývá cestovatelský průjem a častá je hepatitida A. Proto je dobré, aby bylo klientům doporučeno očkování proti VHA a to i při pobytu v Chorvatsku, Řecku, Španělsku, Tunisku, Egyptě a Turecku. S výhodou je aplikace kombinované vakcíny proti VHA a VHB pro všechny cestovatele. Pro mladé cestovatele by mělo být doporučeno očkování proti N. meningitidis typ C při plánovaných pobytech na diskotékách a jiných shromážděních mladých lidí v destinacích ve Španělsku, Itálii a ve Francii. Očkování proti břišnímu tyfu by mělo být realizováno u klientů, kteří budou během pobytu pobývat na venkově a mimo hotelové komplexy a to v Řecku, Španělsku, Tunisku, Egyptě a Turecku. Při pobytu na venkově delším než jeden měsíc, nebo při intenzivním kontaktu se zvířaty, by mělo být doporučeno pre-expoziční očkování proti vzteklině.