Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

2.7 Cestování letadlem 

Cestování bez letecké dopravy si dnes již nedovedeme představit. Proto se řada lékařů dostává do situace, kdy se pacienti ptají, zda mohou cestovat letadlem a zda jim nehrozí nějaká zdravotní komplikace.  

Během letu je cestovatel vystaven snížení barometrického tlaku a parciálního tlaku kyslíku, nízké vlhkosti vdechovaného vzduchu, dlouhému nehybnému sezení, někdy turbulencím a také psychickému stresu. V kabině letadla dosahuje barometrický tlak hodnot odpovídajících pobytu v nadmořské výšce kolem 2000 m. V důsledku toho parciální tlak kyslíku klesá a saturace hemoglobinu kyslíkem se snižuje. Proto u osob s kardiopulmonálním onemocněním či anémií může během letu dojít k hypoxii. Nižší barometrický tlak zvětšuje objem vzduchu v uzavřených tělesných dutinách. Důsledkem jsou bolest v uchu či vedlejších dutinách a zvýšená plynatost střev. Suchý vzduch v kabině působí osychání sliznic. Základní kontraindikace pro let jsou uvedeny v následující tabulce.          

Kontraindikace cesty letadlem

Kardiovaskulární choroby nestabilní angina pectoris nebo bolest na hrudi v klidu
stav po infarktu myokardu; nekomplikovaný před 2 týdny, komplikovaný před 6 týdny
dekompenzované srdeční vady
dekompenzované srdeční selhávání
léčbou nekontrolovaná hypertenze (nad 200 mm Hg) nebo komorová arytmie
koronární by-pass před dvěma týdny
Respirační choroby stavy s klidovou dušností nebo cyanózou
těžká forma chronické obstruktivní plicní choroby nebo její exacerbace
aktivní bronchospazmus
pneumotorax
pneumonie, akutní respirační infekce
velký pleurální výpotek
klidová hypoxémie s parciálním tlakem kyslíku menším 70 mm Hg
Nervové a duševní choroby stav po cévní mozkové příhodě (před méně než 2 týdny)
léčbou nekontrolovaná epilepsie
nitrolební hypertenze
psychotické stavy (nutný doprovod a sedace)
Infekční choroby onemocnění s možností přenosu nákazy na spolucestující včetně aktivní tuberkulózy
Chirurgické zákroky stav po chirurgickém zákroku v hrudní či břišní dutině (před méně než 10 dny)
stav po žaludečním či střevním krvácení (před 10 až 21 dny)
přítomnost vzduchu v břišní dutině po předchozí laparotomii
sádrový obvaz (nutno uvolnit, aby se předešlo otoku)
Choroby ucha, nosu a hrtanu akutní zánět středouší a vedlejších dutin
stav po operaci středního či vnitřního ucha (konzultovat ORL odborníka)
Krevní nemoci anémie s hladinou hemoglobinu nižší než 7,5 g/l
srpkovitá anémie
Ženské choroby těhotenství starší 35 týdnů a těhotenství dvojčat starší 32 týdnů
hrozící potrat či předčasný porod
1. týden šestinedělí
Oční choroby diabetická retinopatie a krvácení do sítnice
nitrooční zákroky a penetrující poranění (zhodnotí oční lékař)