Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.7 Kombinace očkovacích látek

Pro aplikaci více očkovacích látek v praxi platí několik základních pravidel. Očkovací látky by se měly aplikovat ve schématu a dávce určených výrobcem. Je možné provádět kombinování vakcín, pokud to dovolí jejich složení, imunologické působení a množství aplikačních míst. Při delším pobytu je vhodné si nechat aplikovat v zahraničí stejnou vakcínu v certifikovaných místech.

Optimálním obdobím pro očkování před cestou je časový interval minimálně půl roku před odjezdem, aby se stihly například všechny dávky očkování potřebné pro protekci. Za nejkratší dobu je považováno minimálně 5 týdnů, aby se mohla zajistit tzv. “last minute” vakcinace a případně doporučena antimalarická profylaxe, která musí být zahájena ještě před odjezdem do místa dovolené.