Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

4.2.3 Chemoprofylaxe malárie

Do oblastí s nízkým, ojedinělým či občasným výskytem malárie se chemoprofylaxe nedoporučuje. Jde především o oblasti v Asii, Střední a Jižní Americe, kde převládá Pl. vivax a kde riziko nákazy je menší než 0,1 % na měsíc pobytu. Cestovatele odjíždějícího bez doporučené chemoprofylaxi je však třeba důsledně poučit o způsobu expoziční profylaxe, příznacích počínajícího onemocnění a o nutnosti v případě onemocnění co nejdříve vyhledat lékaře.

Při cestách do oblastí s vysokým výskytem nákazy je chemoprofylaxe nutná a to i v případě krátkodobého pobytu. Vysoce rizikové oblasti zahrnují subsaharskou Afriku, Amazónii, státy Assam a Orissa v severovýchodní Indii, některé oblasti Laosu, Kambodže a Vietnamu, ostrov Papua-Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy a Vanuatu. Žádné antimalarikum není účinné ve 100 % a cestovatel může onemocnět buď během chemoprofylaxe či po jejím ukončení. Malárie u osob užívajících chemoprofylaxi má však lehčí průběh.

Profylaktické dávky antimalarik

Anti - malarikum
PŘÍPRAVEK
Dávka Zahájení a ukončení profylaxe
dospělí děti před vstupem do malarické oblasti po odjezdu z malarické oblasti
Chlorochin
DELAGIL
300 mg baze 1x týdně (osoby s tělesnou hmotností >70kg 450 mg) 5 mg/kg 1x týdně (od 8. týdne života) 1 týden 4 týdny
Meflochin
LARIAM
MEPHAQUIN
250 mg baze 1x týdně 5 mg/kg 1x týdně dětem starším 3 měs. a s těl. hmotností >5 kg 1 - 3 týdny 4 týdny
Doxycyklin
DEOXYMYKOIN
100 mg denně (po jídle, zapít, 30 min. vzpřímená poloha těla) 1,5 mg/kg denně dětem od 8 let 1 - 2 týdny 4 týdny
Atovaquon/proguanil
MALARONE
250 mg/100 mg denně ¼ až ¾ tablety denně dětem s těl. hmotností
11 – 40 kg
1 - 2 týdny 7 dnů