Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.2.1 Zpracování individuálního očkovacího plánu

Při jeho tvorbě se bere v úvahu věk cestovatele, zdravotní stav, případná základní onemocnění (cukrovka, zvýšený krevní tlak), alergie, cílová oblast cestovatele, způsob cestování a ubytování (hotelový pobyt, pobyt ve volné přírodě), dostupnost lékařské péče v místě pobytu, proběhlá očkování a stupeň rizikového chování, jako jsou extrémní sporty nebo sexuální turistika. Vždy se individuálně váží výhody očkování a existující důvody proč očkovací látky neaplikovat. Lékař je musí vyhodnotit a určit zda jde o relativní či absolutní kontraindikaci.

Důležitou roli v plánovaném očkování dále hrají věk, pohlaví, případné těhotenství, imunitní stav vzhledem k aplikaci zamýšlených vakcín (prodělání infekčních nemocí a předchozí očkování/přeočkování). Vůbec nejdůležitějším kritériem je však často čas do odjezdu klienta, protože doposud většina klientů přichází na očkování před cestou do zahraničí velmi pozdě, často jeden týden do odjezdu.

Nejprve je třeba zkontrolovat platnost pravidelného očkování, například proti tetanu, záškrtu či černému kašli. Dále je třeba zjistit, zda země, kam chce klient cestovat, nepožaduje nějaké povinné očkování při vstupu do země. Příkladem je očkování proti žluté zimnici. Teprve pak je vhodné vyřešit očkování doporučené.

Z uvedeného je patrné, že očkování proti infekcím aplikované jen na základě výskytu infekce v navštívené oblasti je naprosto nedostatečné - viz následující tabulka.

Světový výskyt vybraných infekčních nemocí, proti kterým lze očkovat

(Výskyt infekčních nemocí ve světě hraje v rozhodování o očkování malou roli)

Infekční nemoc Oblast výskytu
Virová hepatitida A Celosvětově, vyšší výskyt v zemích s nižším hygienickým standardem
Virová hepatitida B Celosvětově, vysoký výskyt JV Asie, Afrika, Amazonie a Střední Amerika, Aljaška
Břišní tyfus Země s teplým klimatem a nižším hygienickým standardem, Indický subkontinent
Tetanus Celosvětově, zvláště Afrika a Indický subkontinent
Dětská obrna Afrika, Asie, země s aktuálním výskytem
Záškrt Tropy, subtropy, mírný pás, místa s epidemickým výskytem
Žlutá zimnice Subsaharská Afrika, Střední a Jižní Amerika
Men. meningitida A Subsaharská Afrika, epidemicky Čína, Mongolsko, Nepál
Men. meningitida A + C Celosvětově, endemicky
Men. meningitida A, C, Y, W - 135 Epidemicky Saudská Arábie (poutníci do Mekky), Subsaharská Afrika, severní Amerika (séroskupina Y)
Vzteklina Celosvětově, hlavně Indie a Jihovýchodní Asie, Afrika, Latinská Amerika, Jižní Tichomoří
Chorela + entx. E. coli Afrika, Asie – zejména Indický subkontinent, Jižní Amerika
Japonská encefalitida Jihovýchodní Asie, Indie a Nepál