Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

5.6 Souhrn

V této kapitole jste se seznámili jak vyplňovat Mezinárodní očkovací průkaz a především jak provádět zápis o povinném očkování proti žluté zimnici do „Mezinárodního osvědčení o očkování nebo profylaxi“ na stránkách 2-3 Mezinárodního očkovacího průkazu.

Povinné očkování upravuje příloha tzv. Mezinárodní zdravotní řád, který vydává Světová zdravotnická organizace. Poslední revize IHR byla schválená SZO dne 23/05/2005 a je platná od 23/05/2006.

Dále jste se naučili vyplňovat záznam o provedeném pravidelném nebo doporučeném očkování do vlastního „Mezinárodního očkovacího průkazu“.

Zápis provádíme v anglickém nebo francouzském jazyce.