Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3.8 Souhrn

V této kapitole jste se naučili, že výběr konkrétní očkovací látky a její aplikace před cestou do zahraničí by se měly řídit odhadem rizika pro cestovatele = jeho rizikovým chováním. Proto je při prvním kontaktu s klientem-cestovatelem před cestou do zahraničí v centru cestovní medicíny prováděn odhad rizika vzniku infekčního onemocnění (a samozřejmě dalších zdravotních problémů, jako je např. trombóza hlubokých žil) a jsou stanoveny priority očkování. Na jejich základě se zpracuje individuální očkovací plán.

Nejprve se zkontroluje úplnost a platnost pravidelného očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli.

U některých osob okolo 30. roku věku se doporučí přeočkování proti dětské obrně a to při návštěvě zemí a oblastí, kde se toto onemocnění ještě vyskytuje.

Povinné očkování proti žluté zimnici se provádí jen ve specializovaných centrech. Očkovací látka je živá, oslabená a vyvolává v prvních dvou dnech běžné reakce jako po ostatních vakcínách, například bolest v rameni, únava a kromě toho vyvolá s odstupem přibližně pěti dnů druhou vlnu reakcí - bolesti svalů, kloubů, značnou únavu podobně jako u chřipky. Očkování musí být provedeno minimálně deset dnů před vstupem do oblasti s výskytem žluté zimnice. Vakcína ochrání na deset let. O provedeném očkování je vystaven „Mezinárodní certifikát o provedeném očkování nebo profylaxi“, který je součástí Mezinárodního očkovacího průkazu. V případě, že se nemůže očkovat proti žluté zimnici ze zdravotních důvodů je tato informace zaznamenána do speciálního certifikátu.

Teprve po vyhodnocení či aplikaci pravidelného a povinného očkování se plánují a aplikují doporučená očkování. Mezi nejčastější patří očkování proti virové hepatitidě A a B, které jsou standardem při návštěvě jakéhokoliv místa na světě, břišnímu tyfu, meningokokové meningitidě, dětské obrně, vzteklině, choleře a proti Japonské encefalitidě.

Pro aplikaci několika očkovacích látek v praxi platí určitá pravidla; především by se měly očkovací látky aplikovat ve schématu a dávce určených výrobcem. V případě nedostatku času je možné využít schválených zrychlených schémat imunizace.

 

Mezinárodní očkovací průkaz 

Zdroj: Infekční a očkovací ambulance a poradna Liberec [online]. c2008, poslední revize 16.1.2011 [cit. 2012-09-12]. Dostupné z: http://www.infekce-ockovani-liberec.wz.cz/