Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

3. Očkování před odjezdem do zahraničí

Klíčová slova: Očkování; imunizace, pravidelná, doporučená a povinná imunizace, žlutá zimnice

Úvod a cíle kapitoly

V této kapitole se seznámíte s imunizací před cestou do zahraničí, která je jedním z nejdůležitějších způsobů prevence vzniku a možného importu infekčních nemocí. Nejprve se seznámíme se sestavováním individuálního očkovacího plánu. Pak se seznámíme s očkováním:

  • Pravidelným a jeho kontrolou
  • Povinným očkováním proti žluté zimnici
  • Doporučeným očkováním

V textu bude použita následující terminologie

Očkování Vaccination Vpravení antigenu očkovací látky do lidského organismu. Aplikace může být im, id, sc, po.
Imunizace Immunization Je vytváření nespecifické a specifické odpovědi na vakcinální antigen v lidském organismu.
Pravidelná imunizace Routine immunization Imunizace, která se provádí pravidelně během lidského života od narození do smrti.
Doporučená imunizace Recommended immunization Imunizace, která je doporučována jako ochrana před infekcí při cestách do zahraničí.
Povinná imunizace Requested immunization Imunizace, která je vyžadována při vstupu do určité země. Dle Mezinárodního zdravotního řádu je vyžadována nyní jen proti žluté zimnici.
Žlutá zimnice Yellow fever Virové onemocnění, vyskytující se v rovníkových oblastech Afriky a Latinské Ameriky a které u neočkovaných osob probíhá často jako velmi těžká infekce.