Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

Informace o e-kurzu

Elektronický kurz Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře s názvem: „Prevence zdravotních problémů v cestovní medicíně“ je prvním kurzem subkatedry tropické a cestovní medicíny IPVZ v Praze.

V současnosti cestují ročně 2 - 3 miliony Čechů a významné procento z nich se vrací domů s nějakým zdravotním problémem. Proto je nutné, aby zdravotničtí pracovníci měli povědomí o cestovní medicíně a aby mohli svému pacientovi podat alespoň základní informaci o zdravotních rizicích, možnostech prevence podle rizikového chování a destinace, kam cestovatel směřuje. Bohužel na většině lékařských fakult se cestovní lékařství v celistvé formě nevyučuje.

Cílovou skupinou pro absolvování kurzu jsou všeobecní praktičtí lékaři, pediatři, infektologové, epidemiologové, mikrobiologové, hygienici a odborníci pracovního lékařství, kteří chtějí získat základy tropické a cestovní medicíny a kteří nejsou čerstvými absolventy studia medicíny.

Po absolvování magisterského studia všeobecného lékařství a po naplnění alespoň poloviny základního kmene patřičného oboru (všeobecné lékařství, pediatrie, epidemiologie, infekční lékařství, pracovní lékařství, hygiena a lékařská mikrobiologie) je možné se přihlásit do E-kurzu.

Cíle e-kurzu

Absolvent celého kurzu by měl znát:

  • co je to cestovní lékařství a jaké jsou trendy cestování ve světě a u nás
  • jaká jsou hlavní zdravotní rizika při cestování 
  • jaká očkování aplikovat před odjezdem do zahraničí
  • základní preventivní opatření při cestách do zahraničí s ohledem na prevenci průjmových onemocnění a malárie
  • vyplňování Mezinárodního očkovacího průkazu a být schopen provést zápis o provedeném očkování proti žluté zimnici

Odhadovaná délka e-kurzu je 40 hodin včetně vypracování autotestů. Elektronický učební text je doplněn:

  • obrazovou dokumentací (tabulky, grafy, obrázky a schémata)
  • seznamem literatury
  • autotesty za každou kapitolou
  • závěrečným testem

Autorský tým:

Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., vedoucí Subkatedry tropické a cestovní medicíny IPVZ

Doc. MUDr. Jiří Vaništa, CSc., emeritní vedoucí Katedry infekčních nemocí IPVZ

Recenzent:

Doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc., vedoucí Subkatedry epidemiologie IPVZ

Realizační tým:

MUDr. Eva Kašparová – metodické zpracování

Jan Sochora – grafické zpracování

Jana Kramperová – technické zpracování

Supervize:

Mgr. Vendula Bílková