Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

4.2.1 Expoziční profylaxe

Nákaze malárií lze předcházet dodržováním profylaktických opatření. Profylaxe se dělí na expoziční profylaxi, tj. ochranu před přisátím infikovaného komára, a na chemoprofylaxi, tj. užívání profylaktických dávek antimalarik.

Všechny osoby cestující do malarické oblasti musí být podrobně poučeny o způsobu nákazy, příznacích onemocnění, významu i způsobu ochrany před nákazou se zdůrazněním, že malárie a to především tropická, může ohrozit život cestovatele. Hlavní zásady expoziční profylaxe shrnuje následující tabulka.

Zásady expoziční profylaxe

 • omezíme pobyt venku v době od západu do východu slunce
 • nosíme oděv světlé barvy, nepřilehající k tělu, dlouhé rukávy a nohavice
 • kůži nekrytou oděvem ošetříme repelentním prostředkem
 • aplikaci repelentu opakujeme po koupeli, sprchování či profuzním pocení
 • obytná místnost i ložnice mají být prosté komárů
 • sítě v oknech a dveřích
 • pravidelné vystříkání místnosti insekticidním sprejem
 • užívat elektrický odpařovač insekticidního prostředku
 • pobyt v místnosti s klimatizací
 • lůžko opatříme moskytiérou impregnovanou insekticidem
 • neužíváme voňavá mýdla, parfémy, pleťové přípravky (vůně láká komáry)
 • bydlení volíme co nejdále od líhnišť komárů
 • expoziční profylaxi provádíme i v průběhu chemoprofylaxe