Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

4.2 Malárie – výskyt, expoziční profylaxe a chemoprofylaxe

Definice a výskyt malárie

Malárie je závažné horečnaté onemocnění. Původci jsou 4 druhy prvoků rodu Plasmodium a nákazu přenášejí komáři rodu Anopheles. Plasmodia se pomnožují v červených krvinkách a vyvolávají 3 základní formy onemocnění : terciánu, kvartánu a tropickou malárii čili tropiku – viz následující tabulka. 

Přehled původců, inkubační doby a výskytu malárie

Původce Název onemocnění Inkubace Opakování záchvatů Výskyt
Plasmodium vivax terciána 8 - 21 dnů (až 12 měsíců) 48 hodin tropy, subtropy a některé oblasti mírného pásma
Plasmodium ovale terciána 8 - 21 dnů (až 12 měsíců) 48 hodin západní Afrika, východní Indonézie, Filipiny
Plasmodium malariae kvartána 18 - 42 dnů 72 hodin ohraničené oblasti tropů a subtropů (zvláště Afrika)
Plasmodium falciparum tropika 8 - 16 dnů nepravidelně 24 - 48 hodin tropy celého světa (zvláště subsaharská Afrika, jihovýchodní Asie, Amazónie a jihozápadní Tichomoří)

Pl. vivax působí na světě asi 80 %, Pl. falciparum 15 % nákaz a 5 % připadá na infekci vyvolanou Pl. vale nebo Pl. malariae. Zatím co průběh terciány či kvartány bývá benigní, průběh tropiky je závažný a smrtnost neléčených případů kolísá kolem 10 %.

Endemické oblasti malárie zahrnují 100 zemí s 2 miliardami obyvatel. V roce 2000 dle odhadu SZO onemocnělo na světě 500 milionů lidí a z nich 2 miliony nákaze podlehly. Proto SZO připravila Program potlačování malárie. Jeho hlavní součásti jsou: zlepšit ochranu před nákazou (likvidace komářích líhnišť, reziduální postřik obytných místností a používání moskytiér impregnovaných insektidem  a omezení nepříznivého vlivu malárie na lidské zdraví (dostupnost včasné diagnostiky a včasné účinné léčby). V důsledku realizace tohoto programu došlo ke snížení počtu onemocnělých i úmrtnosti. V roce 2010 na světě onemocnělo asi 216 milionů lidí a z nich 655 tisíc zemřelo. K více než 80 % úmrtí dochází v Africe a jde především o děti do 5 let věku a těhotné ženy.

Vedle subsaharské Afriky jsou nejvíce postiženy indický subkontinent, jihovýchodní Asie, amazónská oblast Jižní Ameriky a některé ostrovy západního Tichomoří. V nemalarických oblastech světa je problémem výskyt importované malárie. V ČR se ročně diagnostikuje asi 20 importovaných případů.