Základní kurz tropické a cestovní medicíny pro lékaře - kurz - bez autotestů

1.5 Shrnutí

Cestovní lékařství se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Jeho vznik souvisí s větší dostupností levné letadlové dopravy, která zajistila masovost, a dále s nutností komplexnějšího poradenství ze strany lékařů. Velký rozvoj prodělala cestovní medicína ve Švýcarsku, Kanadě a USA. Před dvaceti lety byla založena Mezinárodní společnost cestovního lékařství.

Nejčastější komplikací, která postihuje běžné turisty ve všech destinacích, jsou úrazy. Na druhém místě jsou zhoršení a komplikace chronických onemocnění a to především kardiovaskulárních a na třetím místě jsou infekční nemoci. Riziko vzniku zdravotních komplikací není stejné pro každého cestovatele a je silně ovlivněno jeho rizikovým chováním.

Mezi nejčastější infekční onemocnění, která mohou turisté v zahraničí získat, patří tzv. cestovatelský průjem, onemocnění respiračního traktu (od běžného nachlazení až po těžkou tuberkulózu) a postižení kůže (od jednoduché spáleniny až po parazitární kožní onemocnění). Z jednotlivých infekčních nemocí ohrožují cestovatele především virové hepatitidy, malárie, horečka dengue, salmonelózy, kampylobakterióza, břišní tyfus, pokousání psem či jiným zvířetem a v neposlední řadě sexuálně přenosné nemoci.

Nejčastější komplikace a infekční onemocnění na cestách 

Zdroj obrázku s WC: Nový rozměr kompostování - eko toaleta. NejZahradnictví.cz [online]. vydáno 24.4. 2011 [cit. 2012-09-12]. Dostupné z: http://www.nejzahradnictvi.cz/oborove-clanky/novy-rozmer-kompostovani-eko-toaleta/