Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace k závěrečným zkouškám AKK

AKK radiologická technika

Závěrečná zkouška AKK Radiologická fyzika AKK Radiologická technika

Termín: 3.6.2024
Místo konání: Hotel ILF, Budějovická 15/743, 140 00 Praha 4 - Michle

Termín si rezervujte na lucie.hanzalova@ipvz.cz. Kapacita termínu je omezena.
Pro přihlášení k závěrečné zkoušce je nutné zaslat přihlášku - ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE - NELÉKAŘSKÁ ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ č. 17 - vyplněný a podepsaný formulář (vyplňuje se po podpis uchazeče) zašlete emailem.

Podmínkou účasti na zkoušce je splnění veškerých požadavků daných vzdělávacím programem, a to včetně povinné praxe. Praxe absolvovaná mimo IPVZ musí být na základě žádosti započítána (žádosti o uznání praxe zašlete na  lucie.hanzalova@ipvz.cz do 15.5.2024).

Soubor(y) ke stažení