Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sdělení AKK

IPVZ v roce 2024 obdrželo akreditaci k provádění akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická technika a Radiologická fyzika dle nového vzdělávacího programu.

Účastníci AKK dle předchozí akreditace, kteří absolvovali všechny požadované moduly, a kterým zbývá pouze vykonat závěrečnou zkoušku, se mohou obrátit na Mgr. Michaelu Čurdovou. Účastníci budou zkoušku vykonávat dle předchozích pravidel.

Uchazeči o AKK, kterým bylo v minulosti potvrzeno, že splňují kvalifikační požadavky na zařazení do AKK, se již musí řídit pravidly nové akreditace. Vztahuje se tedy na ně povinnost absolvovat přijímací řízení, nicméně kvalifikační požadavky již dokládat nemusí (tj. předchozí absolvované studium).

Součástí přijímacího řízení bude ověření znalostí matematiky a fyziky na úrovni vysokoškolského magisterského studia, a dále ověření znalostí základů jaderné a radiační fyziky (veličiny a jednotky, aktivita, poločas přeměny, polotloušťka, základní interakce ionizujícího záření s látkou).

Přihláška

Tento seznam souborů neobsahuje žádné soubory.