Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra posudkového lékařství nepatří mezi „zakládající“ katedry IPVZ, vznikla až k 1. 1. 1961, působí tak v rámci Institutu již 57 let. Za tuto dobu se však na pozici vedoucího katedry vystřídali pouze čtyři lékaři.

Prvním vedoucím katedry byl od roku 1962 prof. MUDr. Rudolf Bureš, který tuto funkci vykonával zpočátku externě jako vedoucí katedry sociálního lékařství a děkan Lékařské fakulty UK v Plzni, od poloviny roku 1971 potom na plný úvazek.

Dalším vedoucím katedry byl od 1. 9. 1975 MUDr. Jiří Jeřábek, CSc., který na katedru nastoupil v roce 1970 a jako její vedoucí působil až do své smrti 8. března 1990. Po něm nastoupil další dlouholetý člen katedry (od roku 1971) doc. MUDr. Jan Vrbík, CSc., po jeho odchodu do starobního důchodu v roce 1996 nastoupil od 1. 1. 1997 současný vedoucí MUDr. Jan Boháč.

Katedra sídlila od svého vzniku vždy v budově ředitelství IPVZ v Ruské 85, kromě své základní funkce vzdělávání a zkoušení posudkových lékařů zajišťovala a i v současnosti zajišťuje agendu ústavních znaleckých posudků, a to jak po stránce jejich zpracování, tak i administrace a evidence ve znaleckém deníku. Byla k tomu vybavena i personálně, v roce 2003 měla kromě vedoucího lékaře a instruktorky další 4 vysokoškoláky v úvazku 2,7 místa. V roce 2007 byl pod katedru přičleněn kabinet soudní psychiatrie, takže celkový počet členů byl 10, v úvazku 5,7 a katedra byla schopná zajistit výuku nejen v posudkovém lékařství pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ale i pro potřeby silových ministerstev. V průběhu dalších let došlo k personálnímu snižování počtu kmenových pracovníků a k přechodu na práci pomocí externistů.

Znalecká činnost není výsledkem práce pouze naší katedry, jako správce archivu znaleckých posudků však můžeme uvést celková čísla za IPVZ. Od roku 2003 do roku 2016 bylo zpracováno celkem 506 ústavních znaleckých posudků, většinou revizních, a proto se složitou medicínskou problematikou.

Od roku 1972, kdy se poprvé zkoušely atestace z posudkového lékařství, do konce roku 2017 atestovalo 1 074 lékařů. Kromě zajištění akcí naší katedry se její pracovníci podíleli na přednáškách s posudkovou tematikou i pro jiné katedry podle jejich aktuálních požadavků.

Na zajištění hladkého chodu se za uplynulých 15 let podílel poměrně malý kolektiv, kromě sekretářky katedry paní Milady Svobodové (která pracuje na katedře od roku 1987) je třeba uvést PhDr. Annu Arnoldovou, která na katedře působila 23 let, dlouholeté asistenty MUDr. Emila Zimu, MUDr. Vladimíra Rathause, MUDr. Vladimíra Kříže, dále MUDr. Zdeňku Vítkovou, za ostatní resorty potom MUDr. Julii Wernerovou z MPSV, MUDr. Zdeňka Krejčíka, CSc., za Ministerstvo vnitra ČR, MUDr. Ladislava Briganta z Vězeňské služby ČR a MUDr. Vladimíra Koreně z Ústřední vojenské nemocnice. Katedra tak byla schopna obsáhnout problematiku posuzování skutečně komplexně a v celé šíři oboru.

Prakticky všichni členové katedry se vždy zapojili i do činnosti České společnosti posudkového lékařství ČLS JEP. Ve všech volebních obdobích byl členem výboru i někdo z katedry a všechny tradiční akce (pracovní dny i odborné sjezdy) byly pořádány ve vzájemné spolupráci. Totéž platí pro činnost akreditační komise pro posudkové lékařství MZ ČR a pro redakční radu časopisu Revizní a posudkové lékařství, který společně vydávají Česká společnost posudkového lékařství a Společnost revizního lékařství ČLS JEP.

MUDr. Jan Boháč