Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti pracoviště:

  • způsob a obecná pravidla hodnocení zdravotního stavu ve vztahu ke zdravotní způsobilosti k práci a k jiným společensky významným činnostem
  • koncepce posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu ve vztahu k systému důchodového pojištění a sociálního zabezpečení
  • koncepce, právní úprava, organizace a praktické provádění lékařské posudkové činnosti pro jiné účely
  • koordinační pracoviště IPVZ pro soudně-znalecké posudky