Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kontakty pracoviště

Katedra otorinolaryngologie

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 434 301
E-mail: renata.kodetova@fnmotol.cz
Web: www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/kliniky-dospela-cast/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku-1-lf-uk-a-fn-motol

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

vedoucí katedry

Kontakt:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 434 350, 224 434 301
Fax: 224 434 319
E-mail: jan.betka@fnmotol.cz

Renáta Kodetová

instruktorka

Kontakt:

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol, Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Tel.: 224 434 301
Fax: 224 434 319
E-mail: renata.kodetova@fnmotol.cz

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

pedagogický pracovník

Kontakt:

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
Tel.: 973 203 161
E-mail: jaromir.astl@uvn.cz